Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Pasukan Web

 

Penasihat:  Sulaiman bin Kaiat
            Ketua Bahagian Sistem Maklumat
Telefon: 03-2147 9595
E-mel: sulaiman@dbp.gov.my

Pembangunan Web/Penyelarasan Maklumat
Noorawati binti Jalaluddin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Telefon: 03-2147 93827
E-mel: nora1@dbp.gov.my

Pengurusan Maklumat
Anima Rohaina binti Omar
Pembantu Tadbir(P/O)

Perekaan Web
Abu Bakar Buyong
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Pengurusan Hos/Rangkaian
Muhammad Fadhil bin Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Telefon: 03-2147 9387

 
Dikemaskini pada 7 Jun 2016
: 5435779

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---