Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Video DBP

 
  


Kegiatan Korporat
Majlis Pelancaran BBK Peringkat Kebangsaan 2014
Wacana Fikrah “Manusia Beradab ke Arah Modenisasi Alternatif”
Wacana Fikrah Ummah: “Pembangunan Sistem Kewangan Islam: Sejarah, Potensi dan Cabaran”
Festival Bahasa dan Sastera 2014
Majlis Anugerah Anak Cemerlang
Wacana Fikrah Ummah: Prof. Datuk Seri Ir. Dr. Zaini Ujang
Wacana Fikrah Ummah: Pengaruh Tamadun
Wacana Fikrah Ummah Pendidikan Transformatif Mendepani Cabaran Alaf 21
Wacana Fikrah Ummah: “Peranan Institusi Raja dalam Memperkasakan Ketuanan Melayu”
SIRI WACANA FIKRAH UMMAH KE-10 “Agenda Pemerkasaan Bumiputera: GLC Pemangkin Ekonomi Negara
Wacana “Wasiat Imam al-Juwayni kepada Umat Islam” oleh Dato’ Dr. Afifi al-Akiti
Wacana Pencerahan Minda Melayu: “Kolonialisme dan Litarary Renaissance di Dunia Melayu Abad Ke-18/19”. Bahagian 1
Wacana Fikrah Ummah Siri Ke-9: “Peri Nama, Asal Usul dan Identiti Melayu: Ke Arah Pencerahan yang Dinantikan” Bicara Karya: “Reka Bentuk Seni Barat Kurun Ke-19: Wacana Moral” Wacana Pemartabatan Bahasa Kebangsaan (Dialog Bahagian Pertama)
Wacana Intelektual: Falsafah Sains Tauhidik – Prof. Dato’ Dr. Mohd. Othman Haji Yusof Wacana Pemartabatan Bahasa Kebangsaan Wacana Sulalatus Salatin: Prof. Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali
Video Majlis Pelancaran Buku Edisi Khas Sasterawan Negara Baha Zain Wacana Biografi Penerima SEA Write Awards: Adibah Amin 2 Wacana Sulalatus Salatin: Dr. Awang Azman Awang Pawi

 
Dikemaskini pada 27 Nov 2015
: 5435775

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---