Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Perkhidmatan>Perkhidmatan Dalam Talian

 


PERKHIDMATAN DALAM TALIAN


Pusat Rujukan Persuratan Melayu
Enjin carian membolehkan pengguna mencari maklumat secara holistik yang merentasi semua pangkalan data DBP.

Semakan Perkembangan  Manuskrip
Penulis boleh mendapatkan maklumat status penerbitan manuskrip mengikut penulis/karyawan

Pantau Tegur Bahasa
Sistem yang disediakan untuk menyalurkan maklumat tentang perkembangan dan kesalahan penggunaan bahasa kebangsaan.

Katalog Awam Dalam Talian
Ruang ini disediakan untuk memudahkan pengguna membuat carian maklumat judul buku, akhbar, artikel akhbar, majalah dan artikel akhbar yang terdapat di Pusat Dokumentasi Melayu(PDM), Perpustakaan Negara Malaysia(PNM), Library of Congress(LC), Anglo American Cataloging Rules(AACR) dan perpustakaan lain.

Cadangan Kata Baru
Kemudahan yang disediakan untuk pelayar Internet bagi memberikan maklum balas dan input tambahan kepada kamus DBP.

Khidmat Nasihat DBP
Perkhidmatan yang disediakan bagi membantu pengguna menyelesaikan masalah dan kekeliruan yang berkaitan dengan kebahasaan, kesusasteraan, penerbitan, pengurusan dan khidmat korporat DBP.

Khidmat Pengesahan Bahasa
Perkhidmatan yang disediakan untk menyemak dan megesahkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam iklan, nama khas dan dokumen.

Pustaka Digital
Pustaka Digital Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan portal perpustakaan atau lebih dikenali sebagai Pusat Dokumentasi Melayu (PDM) yang menawarkan perkhidmatan rujukan dan maklumat bahan digital kepustakaan Melayu secara dalam talian.

Korpus Teks Melayu Lama
Ruang ini disediakan untuk  penyelidik membuat analisis konkordans Korpus teks Melayu lama seperti Hikayat Musang Berjanggut, Dang Anum, Hikayat Awang Burung Bayan, Bustan al-Salatin, Hikayat Indraputera dan lain-lain.

Analisis Konkordans
Ruang ini disediakan untuk memudahkan pengguna atau penyelidik menjana konkordans mengikut pilihan tertentu seperti sumber, tempoh, pengkarya atau tajuk-tajuk tertentu.

Analisis Kata Bahasa Melayu
Ruang ini disediakan untuk  penyelidik membuat analisis kata bahasa melayu dari data korpus.

E-Tesis
Sistem ini merupakan sistem carian tesis di atas talian

 

 

 


 


 
Dikemaskini pada 25 Feb 2016
: 2783122

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---