Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Perkhidmatan > Biografi Penulis

       
           BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis mengikut abjad.
Sila klik di sini       
[
A] [B] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [W] [Y] [Z]Penulis: Shamsudin Jaafar

Penerbit: DBP

No. KK: 899 23895301
No. ISBN: 9836282165
Tahun Terbitan: 2005

Boleh didapati :

Kedai Buku DBP,
Menara DBP, Jalan Dewan  Bahasa,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Tel: 03-21485869 / 03-21433504 
Faksimile:03-2148788

SINOPSIS BUKU

Wajah: Biografi Penulis Edisi Ketiga ini berdasarkan buku Wajah (cetakan pertama, edisi kedua 1988) yang telah mengalami beberapa pembetulan, pertambahan, penyelarasan, iaitu merangkumi penulis-penulis pilihan yang muncul sehingga tahun 1970-an. Seramai 139 orang penulis disenaraikan dalam buku ini, rata-rata telah memperlihatkan kesan serta pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesusasteraan Melayu moden sama ada dalam bidang cerpen, puisi, drama, esei kritikan mahupun terjemahan. Sumbangan tokoh-tokoh penulis ini, di samping secara jelas memperkaya khazanah kesusasteraan turut juga meningkatkan mutu seninya. Ini terlaksana antara lainnya melalui kegiatan, pengalaman, pendidikan, daya kreativiti dan sensitiviti yang mereka miliki."
 
 
 
Untuk sebarang pertanyaan umum sila ke Khidmat Nasihat DBP.

 

 
: 4230378
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---