Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

 JENDELA TIMUR

PENGENALAN

Jendela Timur ialah buletin yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur (DBPWT) sebagai salah satu usaha untuk memperkembangkan dan memartabatkan bahasa dan sastera Melayu di Wilayah Timur.  Buletin ini diterbitkan tiga kali setahun, iaitu  pada setiap April, Ogos dan Disember.  Kandungannya memuatkan  rencana, esei, cerpen dan puisi para karyawan tempatan. Penerbitan ini bermatlamat untuk:

i.

Menyediakan wadah bagi menampung hasil karya kreatif dan bukan kreatif penulis-penulis di Wilayah Timur.

ii.

Menggalakkan penulis muda mengasah bakat dan seterusnya menghasilkan karya yang bermutu.

iii.

Menjadi wahana dalam menyampaikan maklumat terkini tentang perkembangan dan kegiatan bahasa,  sastera dan budaya di wilayah liputan, serta  menggalakkan penulis-penulis di Wilayah Timur bergiat lebih    cergas dalam  bidang penulisan berbahasa Melayu.Melalui penerbitan buletin ini, penulis-penulis tempatan yang terbukti amat rajin menulis dan membuat penyelidikan dapat menyalurkan idea dan penemuan mereka kepada pembaca. Dalam usaha untuk mencapai matlamat yang disandarkan, buletin ini telah diedarkan secara percuma kepada semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri, perpustakaan awam, negeri dan sekolah, institusi pengajian tinggi serta masyarakat umum. Untuk mendapat naskhah buletin ini, bolehlah berhubung dengan Encik Mohd Azam Juhari, nombor telefon 09-7414902 atau e-mel, mazam@dbp.gov.my.

Jendela Timur Bil 29, Apr 2010
(Sila klik untuk paparan penuh)


Jendela Timur Bil 30, Ogos 2010
(Slik klik untuk paparan penuh)


Jendela Timur Bil 31, Apr 2010
(Sila klik untuk paparan penuh)

 ARKIB

Tahun

Bilangan
2001

Jendela Timur Apr 2001
Jendela Timur Ogos 2001
Jendela Timur Dis 2001

2002
Jendela Timur Apr 2002
Jendela Timur Ogos 2002
Jendela Timur Dis 2002
2003
Jendela Timur Apr 2003
Jendela Timur Ogos 2003
Jendela Timur Dis 2003
2004

Jendela Timur Apr 2004
Jendela Timur Ogos 2004
Jendela Timur Dis 2004

2005

Jendela Timur Apr 2005
Jendela Timur Ogos 2005
Jendela Timur Dis 2005

2006

Jendela Timur Apr 2006
Jendela Timur Ogos 2006
Jendela Timur Dis 2006

2007
Jendela Timur Apr 2007
Jendela Timur Ogos 2007
Jendela Timur Dis 2007
2008
Jendela Timur Apr 2008
Jendela Timur Ogos 2008
Jendela Timur Dis 2008,
2009
Jendela Timur Apr 2009
Jendela Timur Ogos 2009
Jendela Timur Dis 2009.
2010
Jendela Timur Apr 2010
Jendela Timur Ogos 2010
Jendela Timur Dis 2010.

  

 

 
: 4230368
 

Jendela Timur Dis 2009

 
Maklumat selanjutnya >>  

 

Jendela Timur Dis 2010

 
Maklumat selanjutnya >>  

 
  1  Halaman 1 dari 1 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---