Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            

PEMAKLUMAN

dddd

  DIMAKLUMKAN BAHAWA PERTANDINGAN MENCIPTA LAGU TEMA BULAN BAHASA KEBANGSAAN DALAM YOUTUBE DAN PERTANDINGAN MENCIPTA IKLAN KEMPEN BULAN BAHASA KEBANGSAAN DITANGGUHKAN ATAS SEBAB-SEBAB YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN. PIHAK KAMI MEMOHON MAAF ATAS SEGALA KESULITAN.

  dddd

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA


  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 21hb Julai 2017  

 JENDELA TIMUR

PENGENALAN

Jendela Timur ialah buletin yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur (DBPWT) sebagai salah satu usaha untuk memperkembangkan dan memartabatkan bahasa dan sastera Melayu di Wilayah Timur.  Buletin ini diterbitkan tiga kali setahun, iaitu  pada setiap April, Ogos dan Disember.  Kandungannya memuatkan  rencana, esei, cerpen dan puisi para karyawan tempatan. Penerbitan ini bermatlamat untuk:

i.

Menyediakan wadah bagi menampung hasil karya kreatif dan bukan kreatif penulis-penulis di Wilayah Timur.

ii.

Menggalakkan penulis muda mengasah bakat dan seterusnya menghasilkan karya yang bermutu.

iii.

Menjadi wahana dalam menyampaikan maklumat terkini tentang perkembangan dan kegiatan bahasa,  sastera dan budaya di wilayah liputan, serta  menggalakkan penulis-penulis di Wilayah Timur bergiat lebih    cergas dalam  bidang penulisan berbahasa Melayu.Melalui penerbitan buletin ini, penulis-penulis tempatan yang terbukti amat rajin menulis dan membuat penyelidikan dapat menyalurkan idea dan penemuan mereka kepada pembaca. Dalam usaha untuk mencapai matlamat yang disandarkan, buletin ini telah diedarkan secara percuma kepada semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri, perpustakaan awam, negeri dan sekolah, institusi pengajian tinggi serta masyarakat umum. Untuk mendapat naskhah buletin ini, bolehlah berhubung dengan Encik Mohd Azam Juhari, nombor telefon 09-7414902 atau e-mel, mazam@dbp.gov.my.

Jendela Timur Bil 29, Apr 2010
(Sila klik untuk paparan penuh)


Jendela Timur Bil 30, Ogos 2010
(Slik klik untuk paparan penuh)


Jendela Timur Bil 31, Apr 2010
(Sila klik untuk paparan penuh)

 ARKIB

Tahun

Bilangan
2001

Jendela Timur Apr 2001
Jendela Timur Ogos 2001
Jendela Timur Dis 2001

2002
Jendela Timur Apr 2002
Jendela Timur Ogos 2002
Jendela Timur Dis 2002
2003
Jendela Timur Apr 2003
Jendela Timur Ogos 2003
Jendela Timur Dis 2003
2004

Jendela Timur Apr 2004
Jendela Timur Ogos 2004
Jendela Timur Dis 2004

2005

Jendela Timur Apr 2005
Jendela Timur Ogos 2005
Jendela Timur Dis 2005

2006

Jendela Timur Apr 2006
Jendela Timur Ogos 2006
Jendela Timur Dis 2006

2007
Jendela Timur Apr 2007
Jendela Timur Ogos 2007
Jendela Timur Dis 2007
2008
Jendela Timur Apr 2008
Jendela Timur Ogos 2008
Jendela Timur Dis 2008,
2009
Jendela Timur Apr 2009
Jendela Timur Ogos 2009
Jendela Timur Dis 2009.
2010
Jendela Timur Apr 2010
Jendela Timur Ogos 2010
Jendela Timur Dis 2010.

  

 

 
: 4187344
 

Jendela Timur Dis 2009

 
Maklumat selanjutnya >>  

 

Jendela Timur Dis 2010

 
Maklumat selanjutnya >>  

 
  1  Halaman 1 dari 1 

 

 Kaji selidik

 

Tahap perkhidmatan yang disediakan di Laman DBP(1/11/2014-sekarang)

 

Sangat memuaskan

Memuaskan

Tidak memuaskan

Sangat tidak memuaskan

 

Lihat Bancian Lepas

  13198818131988181319881813198818131988181319881813198818131988181319881813198818 
Hari Ini 179
Semalam 1107
Minggu Ini 6308
Minggu Lepas 7333
Bulan Ini 22042
Bulan Lepas 26407
Semua 13198818

Dewan Bahasa dan Pustaka
Menara DBP,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.
Telefon:    03-2147 9000
Faksimile: 03-2147 9601

 [Khas Untuk Pengguna QR_Code]

Tarikh akhir kemas kini: 13 Jun 2017

Sekiranya perkhidmatan laman web tidak memuaskan/sangat tidak memuaskan  sila komen di maklum balas.

                    Hubungi Kami | Maklum Balas| Soalan Lazim | Peta Laman | Bantuan | Mobil Web | Dasar Privasi |Dasar Keselamatan| Notis | Hak cipta |Pasukan Web |W3C               

 
Laman Rasmi Kerajaan Malaysia Multimedia Super Corridor Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk kepada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 8.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.