Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

 DIREKTORI  FAKSIMILE


Pentadbiran Pejabat Ketua Pengarah(Ketua Pengarah) 03-2147 9601
Pentadbiran Pejabat Ketua Pengarah(Timbalan Ketua Pengarah (O) ) 03-2147 9602
Pejabat Pengerusi Lembaga Pengelola 03-2147 9603
Urus Setia Lembaga 03-2147 9604
Bhg Undang-Undang 03-2147 9605
Bhg Dasar dan Perancangan Strategik 03-2147 9607
Bhg Kewangan dan Bekalan 03-2147 9606
Pentadbiran Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera 03-2147 9608
Akademi DBP 03-2147 9647
Bhg Penguatkuasaan 03-2147 9609
Bhg Promosi dan Pengiktirafan 03-2147 9610
Bhg Peristilahan dan Leksikologi 03-2147 9611
Bhg Perkamusan 03-2147 9612
Bhg Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja 03-2147 9613
Bhg Pembinaan Bakat dan Kepakaran 03-2147 9614
Bhg Penyelidikan Sastera 03-2147 9615
Bhg Majalah 03-2147 9617
Bhg Buku Kanak-kanak dan Remaja 03-2147 9618
Pentadbiran Jabatan Khidmat Pengurusan 03-2147 9619
Bhg Sistem Maklumat (Helpdesk) 03-2147 9373
Bhg Pentadbiran Am 03-2147 9616
Bhg Penyelarasan Penerbitan dan Kawal Selia Penswastaan 03-2147 9620/
03-2147 9621
Pentadbiran Jabatan Penerbitan 03-2147 9622/
03-2147 9623
Pejabat Koperasi DBP 03-2147 9646
DBP Cawangan Sabah(Unit Pentadbiran) 088-439 732
DBP Cawangan Sabah (Unit bahasa) 088-439 318
DBP Cawangan Sarawak 082-227088(Pentadbiran)
082-227077
(Bahasa)
DBP Wilayah Utara 04-537 7345
DBP Wilayah Timur 09-747 5252
DBP Wilayah Selatan 07-235 8686


 

 

 
 
: 4230395
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---