Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 20hb Oktober 2017  

Perkhidmatan > Produk Penyelidikan Bahasa Melayu > Pengkomputeran Bahasa > Pengenalan

 

 

 

Pengkomputeran Bahasa

 

 

Pengkomputeran Bahasa Melayu merupakan suatu program penyelidikan yang ditangani Bahagian Penyelidikan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa  Melayu sebagai bahasa dunia yang berwibawa.

 

Program ini mengandalkan tiga komponen utama, iaitu :

1.     Komputer sebagai alat bantu penyelidikan  bahasa

2.     Bahasa sebagai objek kajian, dan

3.     Teknik yang berkaitan dengan pemprosesan bahasa, khususnya metodologi penyelidikan dalam linguistik korpus dan linguistik komputeran

 

Secara ringkas, program ini juga dikenali sebagai KOMBAT (KOMputer, BAhasa, Teknik).

Program ini bermatlamat untuk:

1.     Menyediakan prasarana penyelidikan bahasa seperti korpus
teks digital, perisian  pemprosesan bahasa, dan bahan rujukan
kebahasaan (seperti pedoman dan rumus bahasa) dalam bentuk e-teks

2.     Membuat kajian dan pemprosesan bahasa berdasarkan data korpus yang terkumpul. Hasil kajian ini akan disebarkan dalam bentuk laporan projek, makalah atau kertas kerja.

Program ini menggarap tiga projek utama iaitu;

1.     Pangkalan Data Korpus

2.     Pangkalan Data Perkamusan

3.     Pangkalan Data Umum

 

 

 
: 864141
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini   E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---