Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Perkhidmatan > Produk Penyelidikan Bahasa Melayu > Penyelidikan Linguistik > Pedoman Bahasa Melayu

 

Pedoman Bahasa Melayu

 

Projek Pedoman Bahasa Melayu terbahagi kepada dua iaitu Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu-Penjodoh Bilangan Bahasa Melayu dan Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu Akronim Bahasa Melayu.

 

 

1.     Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu-Penjodoh Bilangan Bahasa Melayu.

Projek penggubalan ini merupakan kesinambungan penyediaan prasarana kepustakaan bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan pedoman bahasa Melayu. Usaha Murni yang dijalankan secara berterusan ini demi memastikan para pengguna bahasa Melayu mendapat panduan yang jelas tentang tatacara penggunaan penjodoh bilangan agar dapat digunakan secara tepat khususnya dalam dunia pengajaran dan pembelajaran.

2.     Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu-Akronim Bahasa Melayu

 

Projek Penggubalan pedoman akronim dalam kosa kata bahasa Melayu penting sebagai panduan kepada pihak yang berminat mencipta akronim bahasa Melayu walaupun kurang digalakkan dalam pembentukkan kata bahasa Melayu. Ketiadaan panduan khusus menyebabkan kelompongan kepada bahasa Melayu itu sendiri yang akhirnya menyebabkan kekeliruan dan penciptaan akronim sewenang-wenangnya. Hasil kajian membolehkan penciptaan akronim dapat diselaraskan dan wujud standard yang jelas kepada para masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu.

 

 

Ø  Sebarang pertanyaan, sila hubungi encik Azizul bin Ismail di talian 03-21482864; atau azizul_i@dbp.gov.my

 
: 874748
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini   E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---