Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Perkhidmatan > Produk Penyelidikan Bahasa Melayu > Penyelidikan Sosiolinguistik > Kajian Sikap dan Persepsi

 
 

Kajian Sikap dan Persepsi

 

Kajian ini bertujuan untuk meneliti tahap penggunaan bahasa kebangsaan dalam pelbagai ranah yang bersesuaian dengan peruntukan dan ketentuan yang digariskan oleh Akta Bahasa Kebangsaan (Akta 32) 1963/67 Semakan 1971 dan Dasar Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, hasil daripada kajian ini akan dijadikan asas untuk merangka program tindakan untuk peluasan dan pemantapan penggunaan bahasa kebangsaan dalam semua ranah yang dikaji selaras dengan fungsinya yang ditetapkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan dan Dasar Bahasa Kebangsaan. Terdapat tiga kajian Tahap Penggunaan Bahasa Melayu yang telah selesai dan tiga lagi yang sedang ditangani seperti berikut:

 

1.     Kajian Tahap Penggunaan Bahasa Melayu di Tempat Awam (selesai)

2.     Kajian Tahap Penggunaan Bahasa Melayu dalam Bidang Pentadbiran (selesai)

3.    Kajian Tahap Penggunaan Bahasa Melayu dan Media Penyiaran (Televisyen) (selesai)

4.     Kajian Tahap Penggunaan Bahasa Melayu dalam Siaran Radio

5.     Kajian Sikap Pemimpin Melayu Terhadap Bahasa Melayu

6.     Kajian Sikap Akhbar Melayu Terhadap Bahasa Melayu

 

Ø Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Shariffulizan bin Malek atau Puan Hazimah bin  Malek atau Puan Hazimah binti Yusof di talian 03-2182827/2795; atau izan@dbp.gov.my; hazimah@dbp.gov.my

 
: 874727
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini   E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---