Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 20hb Oktober 2017  

Tentang DBP > KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN (GCIO)

PERANAN GCIO

   1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

  • Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan
  • Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

  2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

  • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;  
  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan  
  • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

  3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

  • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

  4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan
  • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.
 
: 140558
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---