Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

 KUMPULAN GAMELAN DBP
Ditubuhkan: awal 1970-an
Ketua Kumpulan:  Puan Kamariah binti Abu Samah
Anggota:  Puan Noraya binti Mohd. Yussof@Lamin (pemain Bonang)
               Puan Kamariah binti Abu Samah (pemain Gambang)
               Puan Shahiran Nurliza binti Ahmad (pemain Saron Pekin)
               Encik Rasdi bin Haji Daud (pemain Saron Barong)
               Encik Mohd. Sahiszaffar bin Mohd. Noor (pemain Saron Demung)
               Encik Zulkefli bin Abu Bakar (pemain Gendang)
               Encik Husin bin Adnan (pemain Gong)
Pertanyaan hubungi: 03-21481037 atau e-mel: kamariah@dbp.gov.my


Persembahan sempena Sambutan Jubli Emas DBP dan Majlis Perasmian Menara DBP pada 22 Jun 2006

 
: 4230126
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---