Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Tentang DBP > Piagam Pelanggan

 PIAGAM PELANGGAN
 

Kami beriltizam untuk menghasilkan keluaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini yang baku, bermutu dan berwibawa melalui perkhidmatan yang cekap, cepat dan cemerlang. Dengan mengutamakan keperluan pengguna, kami menjanjikan keluaran dan perkhidmatan yang mendukung peluasan fungsi teras kami, iaitu BAHASA, SASTERA dan PENERBITAN, seperti yang berikut:

  • Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam.
  • Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya.
  • Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima.
  • Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.
  • Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya.

 

 1. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017
 1. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016
 2. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015
 3. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2014
 4  Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2013
 5. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2012
 6. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2011
 7. Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2010

 

   

 
: 4230397
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini   E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---