Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Perkhidmatan > Pedoman dan Panduan Bahasa Melayu

Sebagai amalan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan berkesan sepanjang masa, pihak DBP telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan beberapa siri pedoman bahasa, lembar bahasa, senarai istlah mengikut bidang serta panduan bahasa khasnya buat pelanggan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang terdiri daripada kalangan guru, pelajar, kakitangan awam, karyawan dan individu. Bahan boleh dimuat turun secara percuma.  


           

Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan.(Bil. 1)image
Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan.(Bil 3(1/2000)image
Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan Bil 1/2001(4)image

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu image

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu image
Panduan Penyusunan Kamus Istilah image

Panduan Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi image

Istilah Keluaran Kayu image
Istilah Fotografi image
Istllah Pasaran Modal image
Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi image
Istilah Undang-undang image
Istilah Komputer image
Istilah Ekonomi/Pentadbiran Perniagaan image
Istilah Perhotelan image
Istlilah Perbankan image
Istilah Perubatan Keluarga image
Istilah Sains Politik image
Istilah Aeroangkasa  image
Sajian Makanan (Senarai Nama dan Ungkapan Umum) image
Panduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas [SMS] Bahasa Melayu image
Koleksi Lembar Bahasa Bil 1image
Tatacara Pengesahan Bahasa Kebangsaan dalam Iklan image
Ungkapan Umum Media Penyiaran dan Tajuk Karyawan imageBagi yang tiada
perisian Acrobat Reader.
 Sila Download Acrobat Reader dari http://www.adobe.com  bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.


 


 

 
: 4230415
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini   E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---