Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Karya dan Pengiktirafan > Tokoh > Tokoh Anugerah Ilmuwan Mabbim


Jawatankuasa Penilai Anugerah Ilmuwan Mabbim telah memilih pakar bidang dari setiap negara anggota untuk menerima anugerah ini.  Sempena 25 Tahun Mabbim( 1972-1997), iaitu pada Sidang Ke-37 di Terengganu, Malaysia:

(Sempena 25 tahun)

Penerima

Negara

Awang Haji Abd. Majid Haji Abd. Rahman

Brunei Darussalam

Awang Haji Abdul Ghani Haji Mohd. Yusof 

Brunei Darussalam

Prof. Dr. Muhammad Yahaya

Malaysia

Prof. Dr. Baharuddin Salleh

Malaysia

Sempena 30 Tahun Mabbim ( 1972-2002), iaitu Sidang Ke-42 di Jerudong, Negara Brunei Darussalam.

(Sempena 30 tahun)

Penerima

Negara

Awang Haji Abdul Hakim Bin Haji Mohd. Yassin

Brunei Darussalam

Dr. Sugito Wondireka

Indonesia

Prof. Dr. Takiah Mohd. Iskandar

Malaysia

 

 
: 4230393
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---