Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

Jalinan Kerjasama > Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)

 

Sila klik untuk ke Laman MASTERA

Majlis Sastera Asia Tenggara(MASTERA)

 klik logo

MASTERA atau Majlis Sastera Asia Tenggara adalah sebuah majlis yang merancang dan
memantau perkembangan Sastera Melayu/Indonesia di rantau ini. Penubuhan MASTERA
telah dipersetujui pada asasnya oleh tiga negara pendiri Iaitu Negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam Kongres Bahasa Melayu Sedunia pada 25 Ogos 1995. MASTERA telah diputuskan sebagai sebuah majlis serantau yang  mewakili lembaga pemerintah setiap negara anggota. Keanggotaannya terdiri daripada  tiga kelompok, iaitu negara pendiri, negara ahli dan negara pemerhati.Penubuhan MASTERA telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Y.B. Datuk Khalid Yunus, sempena Majlis Pelancaran MASTERA dan Sidang Ke-1 MASTERA di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur pada 12 Ogos 1996. Majlis turut disaksikan oleh wakil-wakil dari negara Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Sila klik di sini untuk ke Laman MASTERA
 
: 4230387
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---