Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

 

 

KANUN

Mula terbit: Disember 1989
Kekerapan : Jun dan Disember
Tebal : 150 - 200 halaman
Harga :
Malaysia : RM25.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang Undang-undang yang tertumpu pada undang-undang di Malaysia.

Pembaca Sasaran :
Para akademik bidang undang-undang, pengamal undang-undang dan penyelidik bidang berkaitan.


Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari Kanun dalam Talian

JURNAL BAHASA 

Mula terbit: Mac 2001
Kekerapan : Jun dan Disember
Tebal : 150 - 200 halaman
Harga :
Malaysia : RM10.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang linguistik yang tertumpu pada bahasa Melayu dan variasinya dan bahasa serumpun.

Pembaca Sasaran :
Penyelidik bahasa Melayu para akademik dalam bidang linguistik dan bidang linguistik dan bidang yang berkaitan.


Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari Jurnal Bahasa dalam Talian.

MALAY LITERATURE
Mula terbit: 1998
Kekerapan : Jun dan Disember
Tebal : 150 - 200 halaman
Harga :
Malaysia : RM10.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang sastera  yang tertumpu pada kesusasteraan Melayu.

Pembaca Sasaran :
Penyelidik sastera Melayu para akademik dalam bidang kesusasteraan dan bidang yang berkaitan.

Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari  Malay Literature dalam Talian


 

 
: 4230354
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---