Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  

PENGENALAN

Penubuhan Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) pada 12 Ogos 1996, di Kuala Lumpur, Malaysia adalah bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara negara rantau ini demi membina dan mengembangkan sastera berbahasa Melayu/Indonesia. Salah satu program Nusantara, sebagaimana yang termaktub dalam Deklarasi MASTERA, ialah Hadiah Sastera MASTERA. Hadiah ini adalah salah satu bentuk inisiatif yang dipersetujui oleh ketiga-tiga negara anggota pendiri, iaitu Malaysia, Negara Brunei Darussalam dan Indonesia bagi memenuhi pernyataan yang berikut;


"Mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan penerbitan dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastera"

Tujuan:

  • Mengenal pasti karya-karya sastera bermutu dalam pelbagai genre yang asli ditulis  dalam bahasa Melayu/Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di  negara-negara rantau Asia Tenggara  
  • Memberikan pengiktirafan bertaraf rantau kepada bermutu dan kepada para penulis yang menghasilkannya dalam sesuatu tahun penilaian

Bidang Penilaian:  (Karya Perseorangan)

Kumpulan puisi

  • Kumpulan cerpen
  • Novel
  • Drama pentas
  • Kajian sastera / kumpulan esei kritik

 Pelaksanaan

Setiap negara akan memilih tiga(3) karya terbaik yang mewakili lima(5) genre tersebut    untuk dinilai di Peringkat Rantau.

  • Mastera Malaysia akan membentuk Panel Induk yang terdiri daripada wakil dari ketiga-tiga negara pendiri dan Singapura(sebagai wakil negara pemerhati)untuk memilih eorang pemenang dari setiap negara.
  • Setiap pemenang akan menerima hadiah sebanyak RM10,000.00 berserta sijil dan plak

Senarai Penerima Hadiah Sastera MASTERA 

 

 
: 4230414
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---