Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 20hb Oktober 2017  

Karya dan Pengiktirafan > Tokoh > Tokoh Hadiah Sastera MASTERA


Majlis Penyampaian Hadiah Sastera MASTERA telah disempurnakan oleh Y.B Datuk Seri Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, Menteri Luar Negeri pada 25 Ogos 1999 di Hotel Istana, Kuala Lumpur sempena Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Bandingan 25-27 Ogos 1999.

Penerima Hadiah Sastera MASTERA 1999
Penerima Hadiah

Negara

Judul

Badaruddin H.O Brunei Darussalam  

Episod-Episod Si Awang  
(Antologi Puisi)  

Titis Basino P.I 

Indonesia 

Dari Lembah ke Coolibah, Welas Asih Merengkuh Tajali, Menyucikan Perselingkuhan  
(Trilogi Novel) 

Dr. Sohaimi Abdul Aziz

Malaysia 

Rasa ? Fenomenologi: Penerapan Terhadap Karya A. Samad Said   
(Esei Kritikan)

 

 

HADIAH SASTERA MASTERA 2001
Majlis Penyampaian Hadiah Sastera MASTERA telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Datuk Musa Mohamed yang mewakili Perdana Menteri Malaysia,Dato Seri Mahathir Mohamad pada 26 Ogos 2001 di Hotel Istana, Kuala Lumpur sempena Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara Ke-2

Penerima Hadiah Sastera MASTERA 2001
Penerima Hadiah

Negara

Judul

Muslim Burmat Brunei Darussalam   Urih Pesisir  
 
Kuntowijoyo Indonesia  Mantra Pejinak Ular  
 
Muhammad Haji Salleh Malaysia  Puitika Sastera Melayu 
 
Mulai tahun 2003 ada sedikit perubahan dalam dasar pelaksanaan Hadiah Sastera MASTERA. Kali ini hadiah dibahagi kepada dua(2) kategori iaitu Karya Kreatif dan Karya Bukan Kreatif.  Mulai tahun 2005 diadakan pula hadiah penghargaan sekiranya
ada karya yang layak.

HADIAH SASTERA MASTERA 2003

Majlis Penyampaian Hadiah Sastera MASTERA telah disempurnakan oleh Y.B.Dato? Paduka Abdul Kadir bin Haji Sheikh Fadzir, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Malaysia pada 22 September 2003 di Hotel Grand Maya, Kuala Lumpur sempena Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara Ke-3.

Penerima Hadiah Sastera MASTERA 2003   
  Karya Kreatif
Penerima Hadiah

Negara

Judul Karya

Penerbit
Zefri Ariff Brunei Brunei Darussalam   Rapat (Kumpulan Drama Pentas)
 
Universiti Brunei Darussalam(2002)
Abrar Yusra Indonesia Tanah Ombak (Novel)   Penerbit Buku Kompas(2002)
Anwar Ridhwan  Malaysia  Naratif Ogonshoto (Kumpulan Cerpen) Matahari Infocomatec
 


                                                                 

Karya Bukan Kreatif
Penerima Hadiah
Negara Judul Karya

    Penerbit

Abdul Hadi W.M  Indonesia   Tasawuf Yang Tertindas
(Kumpulan Drama Pentas) 
Kajian Hermeneutik Atas 
Karya-karyanya 
 

Penerbit Paramadina (2001)                                        
 

 


                                                                 

 
 
 
: 4219772
 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---