Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            


  Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 21hb November 2017  


MABM 

Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu atau singkatannya MABM adalah sebuah majlis khas yang ditubuhkan untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti kebahasaan yang menjurus kepada matlamat pengembangan bahasa di peringkat antarabangsa.MABBIM

.

Majlis Bahasa  Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia atau singkatannya MABBIM adalah  sebuah majlis  yang  ditubuhkan  untuk  merancang  dan memantau perkembangan bahasa Melayu/Indonesia di rantau ini.

MASTERA

MASTERA atau Majlis Sastera  Asia  Tenggara adalah sebuah majlis yang ditubuhkan untuk merancang dan memantau perkembangan kesusasteraan nasionalMAPIM

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, singkatannya MAPIM adalah sebuah badan yang bergiat dalam pembangunan penerbitan ilmiah. Ahlinya terdiri daripada penerbit IPT awam, pusat penyelidikan, dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatankuasa sementara telah ditubuhkan pada 11 Julai 1996 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal DBP-IPT (5/96) yang diadakan di DBP Cawangan Sarawak. MAPIM dengan demikian berfungsi untuk membangun, mengembang dan menyelaraskan penerbitan ilmiah Malaysia dalam pelbagai bidang.


JARINGAN PUSTAKA

Selaras dengan matlamat DBP untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi bagi rantau ASEAN dalam tahun 2005, maka satu jaringan sistem pustaka elektronik yang akan berkongsi sumber maklumat kepustakaan Melayu di kalangan institusi perpustakaan yang menganggotai MABBIM, MASTERA dan MABM akan diwujudkan. FOKEPS

Nama forum ini ialah Forum Kerjasama Penerbitan Serantau atau singkatannya FOKEPS.  Forum ini berfungsi membina rangkaian kerjasama, melaksanakan dan memantau aktiviti penerbitan bahasa Melayu/Indonesia di peringkat serantau.


                                                                                                                                                                          Tarikh kemaskini: 22 Mac 2005. Penyelenggara : Pn Noorawati binti Jalaluddin.

 
: 4230410
 

--- Powered by FastPublisher Web Content Management System ---