Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access                                                                                            Bahasa Melayu | English                            

PEMAKLUMAN

dddd

  DIMAKLUMKAN BAHAWA PERTANDINGAN MENCIPTA LAGU TEMA BULAN BAHASA KEBANGSAAN DALAM YOUTUBE DAN PERTANDINGAN MENCIPTA IKLAN KEMPEN BULAN BAHASA KEBANGSAAN DITANGGUHKAN ATAS SEBAB-SEBAB YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN. PIHAK KAMI MEMOHON MAAF ATAS SEGALA KESULITAN.

  dddd

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA


  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 21hb Julai 2017  


MABM 

Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu atau singkatannya MABM adalah sebuah majlis khas yang ditubuhkan untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti kebahasaan yang menjurus kepada matlamat pengembangan bahasa di peringkat antarabangsa.MABBIM

.

Majlis Bahasa  Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia atau singkatannya MABBIM adalah  sebuah majlis  yang  ditubuhkan  untuk  merancang  dan memantau perkembangan bahasa Melayu/Indonesia di rantau ini.

MASTERA

MASTERA atau Majlis Sastera  Asia  Tenggara adalah sebuah majlis yang ditubuhkan untuk merancang dan memantau perkembangan kesusasteraan nasionalMAPIM

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, singkatannya MAPIM adalah sebuah badan yang bergiat dalam pembangunan penerbitan ilmiah. Ahlinya terdiri daripada penerbit IPT awam, pusat penyelidikan, dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatankuasa sementara telah ditubuhkan pada 11 Julai 1996 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal DBP-IPT (5/96) yang diadakan di DBP Cawangan Sarawak. MAPIM dengan demikian berfungsi untuk membangun, mengembang dan menyelaraskan penerbitan ilmiah Malaysia dalam pelbagai bidang.


JARINGAN PUSTAKA

Selaras dengan matlamat DBP untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi bagi rantau ASEAN dalam tahun 2005, maka satu jaringan sistem pustaka elektronik yang akan berkongsi sumber maklumat kepustakaan Melayu di kalangan institusi perpustakaan yang menganggotai MABBIM, MASTERA dan MABM akan diwujudkan. FOKEPS

Nama forum ini ialah Forum Kerjasama Penerbitan Serantau atau singkatannya FOKEPS.  Forum ini berfungsi membina rangkaian kerjasama, melaksanakan dan memantau aktiviti penerbitan bahasa Melayu/Indonesia di peringkat serantau.


                                                                                                                                                                          Tarikh kemaskini: 22 Mac 2005. Penyelenggara : Pn Noorawati binti Jalaluddin.

 
: 4187360
 
 

 Kaji selidik

 

Tahap perkhidmatan yang disediakan di Laman DBP(1/11/2014-sekarang)

 

Sangat memuaskan

Memuaskan

Tidak memuaskan

Sangat tidak memuaskan

 

Lihat Bancian Lepas

  13198828131988281319882813198828131988281319882813198828131988281319882813198828 
Hari Ini 189
Semalam 1107
Minggu Ini 6318
Minggu Lepas 7333
Bulan Ini 22052
Bulan Lepas 26407
Semua 13198828

Dewan Bahasa dan Pustaka
Menara DBP,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.
Telefon:    03-2147 9000
Faksimile: 03-2147 9601

 [Khas Untuk Pengguna QR_Code]

Tarikh akhir kemas kini: 13 Jun 2017

Sekiranya perkhidmatan laman web tidak memuaskan/sangat tidak memuaskan  sila komen di maklum balas.

                    Hubungi Kami | Maklum Balas| Soalan Lazim | Peta Laman | Bantuan | Mobil Web | Dasar Privasi |Dasar Keselamatan| Notis | Hak cipta |Pasukan Web |W3C               

 
Laman Rasmi Kerajaan Malaysia Multimedia Super Corridor Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk kepada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 8.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.