Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 28hb September 2021  

SYARAHAN MABBIM

 

Syarahan MABBIM ialah kegiatan bersama antara tiga negara anggota yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Tujuan kegiatan syarahan iaitu:

i.

Pertukaran pakar, tokoh pejuang dan pencinta bahasa antara ketiga-tiga negara anggota

ii.

Memasyarakatkan perkembangan bahasa Melayu/Indonesia dalam kalangan negara anggota.

iii.

Sebagai usaha untuk pengembangan bahasa Melayu/Indonesia melalui syarahan dan perbincangan.

    

Syarahan akan disampaikan oleh tokoh yang wibawa dalam bidang masing-masing, yang dicalonkan oleh negara  anggota. Penyampai syarahan akan menyampaikan syarahannya di ketiga-tiga negara anggota secara bergiliran. Tema syarahan merangkumi pelbagai bidang ilmu yang disesuaikan dengan isu dan keperluan semasa negara anggota MABBIM, yang ditentukan oleh Sidang Eksekutif.

Tahun Tajuk Syarahan Penyampai Syarahan Kertas Syarahan
2008

Bahasa Melayu Pengukuh Jati
Diri Bangsa dari Perspektif Dunia Korporat

Haji Awang Mohd Zaini bin Haji Awang Omar

Muat turun

2009 Unsur Saintifik Dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian Korpus Nor Hashimah binti Jalaluddin Muat turun
2010

Bahasa dan Pembangunan Karakter Bangsa

Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder

Muat turun

 

2011

Keluwesan, Jati Diri, dan Aktiviti
Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

Dr. Hajah Dayang Fatimah binti Awang Chuchu

Muat turun

2012

Penyebaran Ilmu dan Penerusan Tamadun
Melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Prof. Dr. Tengku Mohd bin T. Sembok

Muat turun

2013

Media Jejaring Sosial dalam Pembinaan Bahasa Nasional

Dr. Sugiyono, M.Hum. (Indonesia)

Muat turun

2014

Meningkatkan Peranan Bahasa Melayu/Indonesia sebagai Pengungkap Fikiran Cendekia: Tantangan, Peluang dan Strategi.

Dr. Yabit Alas Muat turun
2015 Menduniakan Bahasa Melayu melalui Industri Kreatif Prof. Mohd Hatta Azad Khan
Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), Malaysia
Muat turun
2016 Pemanfaatan Media Elektronik dan Cetak Untuk Pengembangan Mesin Penerjemah Gunarso
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia
Muat turun
2017 Pemanfaatan Media Elektronik dan Media Cetak dalam Pangayaan Khazanah ilmu Dr. Mohamad Saiful bin Haji Omar,
Timbalan Dekan,
Sekolah Pengkomputeran dan Informatik,Universiti Teknologi Brumei, Brunei Darussalam.
-
2018 Peningkatan Literasi Bahasa Melayu/Indonesia
Zaharani Ahmad
Muat turun

 

 

 

  196086196086196086196086196086196086196086196086196086196086 
Hari Ini 0
Semalam 8
Minggu Ini 25
Minggu Lepas 75
Bulan Ini 298
Bulan Lepas 9492
Semua 196086


Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Paparan terbaik Internet Explorer 5.0 ke atas, resolusi 1024 x 768 pixel.
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 - DBP, Kuala Lumpur, MALAYSIA.