Selamat Datang Pelawat  

  Selasa, 28hb September 2021  

PROSIDING SEMINAR KEBAHASAAN

    
 

 

 

 

Bil... Sidang MABBIM/Tahun

Tema

Tempat

1 Sidang Ke-32/1993

Perkembangan Bahasa dan Transformasi Budaya

Bogor, Indonesia

2 Sidang Ke-33/1994

Strategi Pemasyarakatan Istilah Sains Asas Serantau

Brunei, Darussalam

3 Sidang Ke-34/1995

Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pembangunan Luar Bandar

Perak, Malaysia

4 Sidang Ke-35/1996

Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Bukit Tinggi, Indonesia

5 Sidang Ke-36/1997

Peranan Media Massa dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Melayu/Indonesia
 

Brunei Darussalam

6 Sidang Ke-37/1998

Bahasa Melayu/Indonesia dan Teknologi Maklumat/Informasi

Terengganu, Malaysia

7 Sidang Ke-38/1999

Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu Indonesia/ dalam Bidang Pendidikan

Malang, Indonesia

8 Sidang Ke-39/2000

Bahasa Melayu/Indonesia Abad Ke-21 Harapan dan Cabaran

Brunei Darussalam

9 Sidang Ke-40/2001

Bahasa Melayu/Indonesia sebagai Pembinaan Peradaban Baru

Johor, Malaysia

10 Sidang Ke-41/2002

Peranan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia dalam Pembinaan Masyarakat Madani

Makassar, Indonesia

11 Sidang Ke-42/2003  

Memperkasakan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia dalam Mengukuhkan Peradaban Bangsa

Brunei Darussalam

12 Sidang Ke-43/2004

Penjanaan Kreativiti Bangsa melalui Bahasa.

Kuala Lumpur, Malaysia

13 Sidang Ke-44/2005 Dinamika Bahasa dan Sastera Indonesia/Melayu Paneral Jiwa Bangsa

Mataram, Indonesia

14 Sidang Ke-45/2006

Keunggulan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia Menyongsong Tatanan Baru Dunia

Brunei Darussalam

15 Sidang Ke-46/2007

Pemanfaatan Bahasa dan Sastera serta Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi demi Kemajuan Bangsa Serumpun.

Kuala Lumpur, Malaysia

16 Sidang Ke-47/2008

Memartabatkan Bahasa dan Sastera Nasional dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Serumpun

Jakarta, Indonesia

17 Sidang Ke-48/2009 Menangani Masalah Sikap Bahasa Melayu/Indonesia dalam Rangka Pendewasaan Bangsa

Brunei Darussalam

18 Sidang Ke-49/2010

Meningkatkan Peranan Bahasa Indonesia/Melayu dalam Penguatan/Pemerkasaan Jati Diri Bangsa.

Kuala Lumpur, Malaysia

19 Sidang Ke-50/2011

Meningkatkan Daya Komunikasi Bahasa Melayu/Indonesia dalam Pemeliharaan Alam Sekitar/Lingkungan Hidup.

Jakarta, Indonesia

20 Sidang Ke-51/2012

Mentranformasikan Budaya Ilmu untuk Menyerlahkan Jati Diri Bangsa

Brunei Darussalam

21 Sidang Ke-52/2013

Mengembangkan Ilmu Watan Melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kuala Lumpur, Malaysia

22 Sidang Ke-53/2014 Pemasyarakatan Istilah MABBIM dalam Dunia Pendidikan

Jakarta, Indonesia

23 Sidang Ke-54/2015 Memperkukuh Peranan Bahasa Indonesia/Melayu sebagai Penghela dan Wahana Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Brunei Darussalam

24 Sidang Ke-55/2016 Pemanfaatan Kearifan Setempat/Lokal sebagai Citra Bangsa

Kuala Lumpur, Malaysia

25 Sidang Ke-56/2017

Peranan Bahasa Indonesia/Melayu dalam Masyarakat ASEAN

Kuala Lumpur, Malaysia
26 Sidang Ke-57/2018 Industri Pelancongan/Pariwisata sebagai Wahana Pengantarabangsaan/Internasionalisasi Bahasa Melayu/Indonesia Brunei Darussalam

 

                                                                                                                           
                                                                                      

 
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  
 

 

  196086196086196086196086196086196086196086196086196086196086 
Hari Ini 0
Semalam 8
Minggu Ini 25
Minggu Lepas 75
Bulan Ini 298
Bulan Lepas 9492
Semua 196086


Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Paparan terbaik Internet Explorer 5.0 ke atas, resolusi 1024 x 768 pixel.
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 - DBP, Kuala Lumpur, MALAYSIA.