Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 16hb April 2021  

TOKOH ILMUWAN MABBIM

Anugerah Ilmuwan MABBIM ialah penghargaan yang tinggi kepada pakar-pakar bidang ilmu yang telah memberikan sumbangan dan khidmat bakti mereka terhadap perkembangan peristilahan bahasa Melayu/Indonesia selama ini.

Tokoh yang menerima anugerah ini dipilih berdasarkan kriteria kekerapan penglibatan dalam mesyuarat MBIM/MBBIM, idea bernas yang disumbangkan berlandaskan kepakaran masing-masing, penerbitan mengenai peristilahan yang dihasilkan, serta iltizam tinggi yang ditunjukkan dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa melayu.

Mabbim telah banyak melahirkan para ilmuwan dalam bidang peristilahan, daripada Jawatankuasa Istilah pelbagai bidang ilmu, dari ketiga-tiga negara anggota. Kesungguhan para ilmuwan ini membina bahasa ilmu dalam bahasa melayu, membantu membuktikan bahawa bahasa melayu mampu mengungkapkan pelbagai konsep, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang ilmu tertentu.

Jawatankuasa Penilai Anugerah Ilmuwan MABBIM telah memilih pakar bidang dari setiap negara anggota untuk menerima anugerah ini. Sempena Sambutan 25 Tahun MABBIM (1972-1997), iaitu pada Sidang Ke-7 di Terengganu, Malaysia dan juga Sempena Sambutan 30 Tahun Mabbim (1972-2002), iaitu Sidang Ke-42 di Jerudong, Negara Brunei Darussalam


 
 
 

Prof. Dr Baharuddin
Salleh

Prof Dr. Muhammad Yahaya

Awang Haji Abd. Majid Haji Abd. Rahman

Haji Abdul Ghani Haji Mohd Yusof

Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd Yassin

Prof. Dr. Takiah Mohd
Iskandar

     mmmmmmmm
mmmmmmmmm

 

Dr. Sugito Wondireka

 

 

 

  185424185424185424185424185424185424185424185424185424185424 
Hari Ini 0
Semalam 8
Minggu Ini 37
Minggu Lepas 53
Bulan Ini 97
Bulan Lepas 151
Semua 185424


Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Paparan terbaik Internet Explorer 5.0 ke atas, resolusi 1024 x 768 pixel.
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 - DBP, Kuala Lumpur, MALAYSIA.