Selamat Datang Pelawat  

  Ahad, 17hb Oktober 2021  

TAJUK KERTAS KERJA SEMINAR KEBAHASAAN SIDANG KE-34 MABBIM  1995
Tema: Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pembangunan Luar Bandar

BIL

NAMA PEMBENTANG

NEGARA

TAJUK

1.

Abdullah Hassan

Malaysia

Fungsi Dinamik Bahasa Melayu dalam Menyalurkan Maklumat

2.

Ailin Ton bt. Dato' Isahak
dan Ahmad Ezanee Mansor

Malaysia

Pakej Maklumat Mardi: Kini dan Masa Depan 

3.

Awang Mataim bin Bakar

 

Malaysia

Bahasa Melayu Penggerak Komuniti Eksklusif Desa

4.

Basuki Suhardi

Indonesia

Pengembangan Bahasa Indonesia di Daerah Perdesaan

5.

Haji Ramli Haji Adnan

Malaysia

Penyebaran Teknologi Getah: Peranan Institut Latihan Risda

6.

A. Chaedar Alwasilah

Indonesia

Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Perdesaan

7.

Siti Petimah Hj. Hassan dan Jamaludin Salim

Malaysia

Penyampaian Maklumat Teknikal dan Teknologi Melalui Bahasa Melayu

8.

Haji Jaludin Haji Chuchu

Brunei Darussalam 

Peranan Dialek dan Bahasa Sukuan dalam Mencirikan Bahasa Melayu Standard Brunei

9.

Yayah B. Lumintaintang

Brunei Darussalam

Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Perdesaan

10.

Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman

Brunei Darussalam

Penyebarluasan  Bahasa Melayu di Bandar dan Desa


 
 

 

  196271196271196271196271196271196271196271196271196271196271 
Hari Ini 0
Semalam 9
Minggu Ini 0
Minggu Lepas 76
Bulan Ini 142
Bulan Lepas 341
Semua 196271


Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Paparan terbaik Internet Explorer 5.0 ke atas, resolusi 1024 x 768 pixel.
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 - DBP, Kuala Lumpur, MALAYSIA.