Selamat Datang Pelawat  

  Ahad, 17hb Oktober 2021  

TAJUK KERTAS KERJA SEMINAR KEBAHASAAN SIDANG KE-35 MABBIM  1996
Tema: Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

BIL

NAMA PEMBENTANG

NEGARA

TAJUK

1.

Anton M. Moeliono 

Indonesia

Pembakuan Istilah dalam Pemodenan Bahasa
2.

Abdulah Hassan

Indonesia

Bahasa Melayu dalam Membina Minda Kreatif dan Dominan

3.

Hj. Jalil bin Hj. Mail

  

 

Brunei Darussalam

Peranan Bahasa  Kebangsaan dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi (Merujuk kepada Universiti Brunei Darussalam)

4.

Like Wilardjo 

Indonesia

Ragam Bahasa Keilmuan

5.

Hj. Abd. Ghani bin  Hj. Mohd. Yusof 

Brunei Darussalam

Pendidikan Komputer dan Bahasa Kebangsaan - Prospek dan Perspektif

6.

Shaharir Mohamed Zain dan Farid M. Onn


 

Malaysia

Bahasa Melayu dan Penyampaian Ilmu Sains dan Teknologi di Malaysia:  Kejayaan Kini dan Cabaran Global

7.

Mien A. Rifai

Indonesia

Desiderata Indonesiana: Sebuah  Tesaurus untuk  Bahasa Bangsa Tercinta

8.

Pengiran  Julaihi Pengiran Dato Paduka Othman

Brunei Darussalam 

Bahasa Melayu sebagai Penyalur Ilmu dan Pembangunan Sosial

9.

Willie Koen

Indonesia

Memasyarakatkan  Naskah IPTEK Ditinjau dari Segi Lema Kamus

10.

Amat Juhari Moain

 

Malaysia

Peranan  Bahasa Melayu  dalam Pengambangan dan Pemindahan  Ilmu  Sains dan Teknologi:  Kajian  Kes di UPM, MARDI dan PORIM

11.

Mohd. Raman Daud

Singapura

Peranan  Bahasa Kebangsaan dalam  Pengembangan Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi


 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  
 

 

  196271196271196271196271196271196271196271196271196271196271 
Hari Ini 0
Semalam 9
Minggu Ini 0
Minggu Lepas 76
Bulan Ini 142
Bulan Lepas 341
Semua 196271


Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Paparan terbaik Internet Explorer 5.0 ke atas, resolusi 1024 x 768 pixel.
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 - DBP, Kuala Lumpur, MALAYSIA.